Zakres czynności notarialnych określa ustawa Prawo o Notariacie, zgodnie z którą notariusz dokonuje następujących czynności:

Kontakt

tel./fax: 22 849 52 83

kom.: 48 605 417 070

pn. - pt. 10:00 - 17:00

Pióro Notariusz Elżbieta Drążek lokalizacja kancelarii notarialnej
Notariusz w Warszawie

Połączenia:

Metro Pole Mokotowskie - 3 min

Parking: przy Al. Niepodległości 159, za skrzyżowaniem z ul. Rakowiecką w kierunku Kabat.

Dojazd z pobliskich dzielnic Warszawy:

Centrum (Śródmieście) - ok. 7 min

Ochota - ok. 20 min

Ursynów - ok. 15 min

Ursus - ok. 20 min

Profesjonalizm - Notariusz Ursynów

Notariusz ma obowiązek wykonywać swą pracę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, rzetelnie i bezstronnie.

Razem z zespołem kompetentnych pracowników udzielają informacji dotyczących dokumentów wymaganych do czynności notarialnej, ustalenia terminu, wysokości kosztów, opłat sądowych i podatków. Szczegółowa informacja dotycząca kosztów aktu zawarta jest na: „koszty aktu notarialnego, opłaty sądowe i podatki”.

Notariusz jest zobowiązany do udzielenia stronom niezbędnych wyjaśnień, jeśli dotyczą dokonywanej czynności. Sprawy wykraczające poza zakres tej czynności, wymagające porady prawnej, należą do kompetencji adwokatów, radców prawnych lub doradców podatkowych.

Czynności poza kancelarią notarialną:

Notariusz może dokonywać czynności poza siedzibą kancelarii (np. mieszkaniu, szpitalu czy areszcie), jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Czynności poza godzinami urzędowania kancelarii notarialnej lub w dni wolne od pracy dokonywane są po uprzednim ustaleniu z sekretariatem kancelarii.

Tajemnica notarialna:

Notariusz jest zobowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których zyskał wiedzę, ze względu na wykonywane czynności.

Zgodnie z prawem czynności notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Notariusz posługuje się językiem angielskim biegle w mowie i w piśmie, niemieckim dobrze w mowie i w piśmie, rosyjskim w stopniu podstawowym.

Notariusz Ursynów Warszawa - Elżbiety Drążek

Kancelaria Notarialna znajduje się w dzielnicy Mokotów w samym centrum Warszawy. Dogodny dojazd i dobre połączenia komunikacyjne umożliwiają komfortowe dotarcie do biura i spotkania się z Notariuszem Elżbietą Drążek. Zmotoryzowani mogą skorzystać z parkingu, który zlokalizowany jest przy samym biurze na Al. Niepodległości 159. Z różnych dzielnic Warszawy mogą Państwo dojechać do Kancelarii także metrem – dotarcie pieszo do stacji Pole Mokotowskie zajmie Państwu tylko 3 min. Położenie kancelarii na Mokotowie to dogodność, na którą mogą pozwolić sobie nieliczni warszawscy Notariusze.

Notariusz jest uprawniony wyłącznie do dokonywania czynności zdefiniowanych przez ustawodawcę. Wśród nich znajdują się m.in.:

Wszystkie czynności, do których podejmowania uprawniony jest notariusz, objęte są tajemnicą notarialną. Mogą być Państwo spokojni o bezpieczeństwo dokumentów pozostawianych w kancelarii notarialnej i poufność zawartych w nich informacji. Swoje usługi notarialne oferuję klientom na tereni Warszawy, w tym na Ursynowie, Mokotowie, Ochocie, w Śródmieściu.

Pieczęć notariusza
Podpis notariusza
Budynek Kancelarii Notareialnej Elżbiety Drążek

© Kancelaria Notarialna w Warszawie - Notariusz Elżbieta Drążek | Al. Niepodległości 159 02-555 Warszawa | tel./fax: 22 849 52 83 | Polityka cookies

Projekt i realizacja strony Kancelarii Notarialnej: bluevision.pl

Notariusz Warszawa
 • 1. Kiedy i dlaczego warto korzystać z usług doświadczonego notariusza?

  1.1. Zawieranie umów- obecność i kontrasygnat notariusza

  1.2. Depozyt notarialny

  1.3. Sprawy spadkowe

  1.4. Sporządzenie testamentu


  1. Kiedy i dlaczego warto korzystać z usług doświadczonego notariusza? 

   

  Notariusz zgodnie z polskim prawem jest zawodem zaufania publicznego. Osoba pełniąca funkcję notariusza działa na mocy uprawnień nadanych jest przez Ministra Sprawiedliwości. Polskie prawo przewiduje szereg sytuacji, w których skorzystanie z usług notariusza jest konieczne. Jednocześnie jednak oprócz tego do zakresu kompetencji notariusza należy także wykonywanie czynności, na które klient może zdecydować się dobrowolnie, np. w celu zabezpieczenia swoich środków finansowych lub też nadania większej mocy prawnej zawieranej przez siebie umowie.

  Kompetencje teoretyczne oraz praktyczne, jakimi dysponuje doświadczony notariusz w warszawie nie ograniczają się jednak wyłącznie do sporządzania określonej dokumentacji. W wielu sytuacjach sama obecność notariusza stanowi okoliczność korzystną. Doświadczony notariusz poza wykształceniem formalnym dysponuje także bogatą wiedzą praktyczną. Pozwala mu to na udzielenie klientowi wyczerpujących i precyzyjnych wyjaśnień dotyczących nawet najbardziej skomplikowanych spraw, w tym między innymi obowiązku podatkowego w przypadku zbycia prawa lokatorskiego do mieszkania spółdzielczego, konsekwencji braku odrzucenia zadłużonego spadku oraz wielu innych spraw o podobnie złożonym charakterze. 

   

  1.1. Zawieranie umów- obecność i kontrasygnat notariusza

   

  Zgodnie z prawem forma notarialna jest obligatoryjna w przypadku zawierania następujących rodzajów umów

  • 1. Kupujemy lub sprzedaż nieruchomości,
  • 2. Wyodrębnienie nieruchomości/lokalu
  • 3. Użytkowanie wieczyste
  • 4. Przekształcenie prawa własności lokalu/nieruchomości
  • 5. Intercyza
  • 6. Umowa o powołaniu spółek:
  • - Z ograniczoną odpowiedzialnością
  • - Akcyjnych
  • - Partnerskich
  • - Komandytowych
  • - Komandytowo-akcyjnych

  Klienci interpretując przepisy często wyciągają z nich konkluzję, iż w przypadku umów niewymagających formy notarialnej, obecność notariusza jest całkowicie zbyteczna. Nie jest to pogląd do końca słuszny. Sama obecność oraz kontrasygnat notariusza nadaje czynnościom prawnym większą moc prawną, niż w przypadku realizowania ich bez udziału prawnika. Dzięki temu znacznie łatwiejsze może być np. ewentualne dochodzenie swoich praw przed Sądem. Notariusz jest także kompetentny w zakresie analizy relizowanej czynności prawnej oraz udzielania stronom partycypującym w umowie wyczerpujących oraz precyzyjnych wyjaśnień na temat każdego aspektu czynności. 

  Zawieranie umów w obecności doświadczonego notariusza redukuje do minimum ryzyko oszustwa lub podpisania dokumentów, których treść nie jest rozumianprzez stronę w sposób adekwatny.

   

  1.2. Depozyt notarialny

   

  Depozyt notarialny stanowi jedną z najmniej znanych kompetencji notariusza. Klienci rzadko decydują się na powierzenie środków finansowych notariuszowi warszawa, pomimo że rozwiązanie to odznacza się istotnymi zaletami, znacząco zwiększając bezpieczeństwo finansowe stron zawierających umowę.

  Notariusz  może przyjąć w depozyt środki pieniężne w gotówce lub papiery wartościowe w związku z dokonywaną czynnością prawną. Możliwe jest przykładowo zdeponowanie środków notarialnych w przypadku zawierania umowy o sprzedaży nieruchomości. W ten sposób, strona sprzedająca zyskuje pewność, iż nabywca rzeczywiście dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi a także że pieniądze na pewno trafią na konto sprzedającego.

  Depozyt notarialny jest objęty tajemnicą notarialną. Oznacza to, że nikt poza notariuszem warszawa oraz stronami umowy nie może dowiedzieć się o aktywach finansowych deponowanych u notariusza.
   

  1.3. Sprawy spadkowe
   

  Sprawy spadkowe często charakteryzują się skomplikowaną strukturą prawną. Dotyczy to przede wszystkim kwestii odrzucenia zadłużonego spadku. Bardzo często zstępny nie jest w stanie dowiedzieć się, w jakim momencie dokładnie spadek przeszedł na niego, co uniemożliwia odrzucenie spadku drogą notarialną. Nie należą do rzadkości także sytuacje, w ktorych strona nawet nie wiedziała o istnieniu spadku.

  W takich sprawach doświadczony notariusz jest kompetentny nie tylko do realizacji przewidzianych przez prawo czynności, ale również do udzielenia klientowi precyzyjnych objaśnień dotyczących jego sytuacji oraz przysługujących klientowi możliwości prawnych. 
   

  1.4. Sporządzenie testamentu
   

  Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku umów opisanych w punkcie 1, także sporządzenie testament w obecności notariusza oraz przy jego kontrasygnacie stanowi korzystne rozwiązanie. Forma notarialna testamentu znacząco ułatwi sytuację spadkobiercom poprzez nadanie dokumentowi większej mocy prawnej. Również ewentualne podważenie testamentu będzie znacznie trudniejsze, dzięki czemu sporządzający testament może mieć pewność, że jego wola zostanie zrealizowana w sposób zgodny z zawartymi w dokumencie testamentu zaleceniami. Kompetentny notariusz jest w stanie także poddać szczegółowej analizie treść i strukturę dokumentu, wskazując klientowi związane ze sprawą możliwości prawne i udzielając precyzyjnych informacji na temat sprawy.