Kancelaria Notarialna Notariusz Elżbieta Drążek LL.M.

Język francuski Język angielski Język niemiecki Język polski

Notariusz Warszawa Mokotów

Al. Niepodległości 159

+48 605 417 070

Warszawa Centrum Warszawa Mokotów Warszawa Ursynów

Kancelaria Notarialna Elżbieta Drążek

Al. Niepodległości 159
02-555 Warszawa

tel./fax: 22 849 52 83
e-mail: drazek@notariusze.waw.pl
tel. kom.: +48 605 417 070

Połączenia:
Metro Pole Mokotowskie - 3 min

Parking: przy Al. Niepodległości 159, za skrzyżowaniem
z ul. Rakowiecką w kierunku Kabat

Dojazd z pobliskich dzielnic:
Centrum (Śródmieście) - ok. 7 min
Ochota - ok. 20 min
Ursynów - ok. 15 min

Kancelaria czynna:
pn. - pt. 10:00 - 17:00


Usługi notarialne

Zakres czynności notarialnych określa ustawa Prawo o Notariacie, zgodnie z którą notariusz dokonuje następujących czynności:
  • sporządza akty notarialne;
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządza poświadczenia;
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły;
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne poza kancelarią

Czynności może dokonywać czynności notarialnych poza siedzibą kancelarii notarialnej (np. mieszkaniu, szpitalu czy areszcie), jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Czynności notarialne poza godzinami urzędowania kancelarii notarialnej lub w dni wolne od pracy dokonywane są po uprzednim ustaleniu z sekretariatem kancelarii notarialnej.

Tajemnica notarialna

Notariusz jest zobowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których zyskał wiedzę, ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Zgodnie z prawem czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Notariusz posługuje się językiem angielskim biegle w mowie i w piśmie, niemieckim dobrze w mowie i w piśmie, rosyjskim w stopniu podstawowym.
Strona Google+ | Mapa Google

Profesjonalizm

Notariusz ma obowiązek wykonywać swą pracę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, rzetelnie i bezstronnie.

Notariusz jak i zespół kompetentnych pracowników udzielają informacji dotyczących dokumentów wymaganych do czynności notarialnej, ustalenia terminu, wysokości kosztów notarialnych, opłat sądowych i podatków. Szczegółowa informacja dotyczącą dotycząca kosztów aktu notarialnego zawarta jest na: „koszty aktu notarialnego, opłaty sądowe i podatki”.

Notariusz jest obowiązany do udzielenia stronom niezbędnych wyjaśnień, jeśli dotyczą dokonywanej czynności notarialnej. Sprawy wykraczające poza zakres czynności notarialnej, wymagające porady prawnej, należą do kompetencji adwokatów, radców prawnych lub doradców podatkowych.